Publicēts: 2020-06-02 09:29:51 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Akcionāru sapulces sasaukšana

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020.gada 02.jūlija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

Latvija, 2020-06-02 09:29 CEST -- Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020.gada 02.jūlija kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumu projekti.

 

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


Lemumu projekti_lvl_.pdf