Icelandic
Birt: 2023-08-30 11:09:36 CEST
Eik fasteignafélag hf.
Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Eik fasteignafélag hf.: Stjórnendauppgjör fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2023

Samkvæmt ókönnuðu stjórnendauppgjöri fyrir fyrstu 6 mánuði ársins 2023 er EBITDA afkoma félagsins umfram uppfærðar áætlanir, sem fyrst og fremst má rekja til endurmats viðskiptakrafna.

Helstu niðurstöður eru:

 • Rekstrartekjur námu samtals 5.497 m.kr.
  • Þar af námu leigutekjur 4.691 m.kr.
 • Rekstrarkostnaður nam 1.852 m.kr.
 • Endurmat viðskiptakrafna leiddi til jákvæðrar virðisrýrnunar viðskiptakrafna að fjárhæð 181 m.kr.
 • EBITDA nam 3.827 m.kr.
 • Hrein fjármagnsgjöld námu 4.473 m.kr.
 • Handbært fé nam 1.043 m.kr.
 • Handbært fé frá rekstri nam 2.147 m.kr.
 • Virðisútleiguhlutfall var 93,8%
 • Vegnir verðtryggðir vextir námu 3,03%
 • Vegnir óverðtryggðir vextir námu 8,93%

Stjórnendauppgjörið er ókannað og getur tekið breytingum fram að birtingu árshlutareikningsins sem fyrirhugað er þann 7. september 2023.

Á stjórnarfundi félagsins í dag tók stjórn afstöðu til endurmats viðskiptakrafna að teknu tilliti til uppgjöra á leiguskuldbindingum sem stöfuðu af áhrifum Covid-19 á leigutaka og breyttrar stöðu þeirra er leiddi til jákvæðrar virðirýrnunar viðskiptakrafna að heildarfjárhæð 195 m.kr. og er því 181 m.kr. tekjufærsla á tímabilinu. Þrátt fyrir tekjufærsluna er enn hluti þeirra viðskiptakrafna virðisrýrður.

Virðisútleiguhlutfall félagsins nam 93,8% í lok júní. Landsbankinn flutti á öðrum ársfjórðungi 2023 í nýjar höfuðstöðvar sínar og skilaði samhliða því húsnæði sem bankinn hafði verið með í langtímaleigu hjá félaginu en það lækkaði virðisútleiguhlutfallið um 1,7%.

Félagið hefur hækkað afkomuspá sína fyrir árið 2023  og væntir þess að EBITDA ársins verði á bilinu 7.500 – 7.800 m.kr. m.v. fast verðlag að teknu tilliti til vísitölu neysluverð til verðtryggingar í september 2023.

Félagið hyggst birta kannað uppgjör fyrir fyrstu sex mánuði ársins 2023 ásamt uppfærðri afkomuspá út árið 2023 eftir lokun markaða þann 7. september næstkomandi.