Paskelbta: 2017-08-31 09:10:00 CEST
Linas Agro Group
Tarpinė informacija

AB "Linas Agro Group" pranešimas apie 2016–2017 finansinių metų 12 mėnesių veiklos rezultatus

Panevėžys, Lietuva, 2017-08-31 09:10 CEST --  

AB „Linas Agro Group“ pateikia šiuos pranešimus:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. AB „Linas Agro Group” 2016–2017 finansinių metų konsoliduotąjį tarpinį pranešimą

už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. birželio 30 d.;

3. AB „Linas Agro Group“ 2016–2017 finansinių metų 12 mėnesių konsoliduotąsias

finansines ataskaitas (neaudituotas).

 

Finansų direktorius Tomas Tumėnas
Tel. (8~45) 507 393

Atstovė ryšiams su investuotojais Greta Vaitkevičienė
Tel. (8~45) 507 346


LNA_12_men_2016_2017_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
LNA_12_men_2016_2017_Konsoliduotasis_tarpinis_veiklos pranesimas.pdf
LNA_2016-2017_IFRS_12 men_LT.pdf