Paskelbta: 2021-12-03 11:49:53 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. gruodžio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-12-03 11:49 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. gruodžio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,0442 0,7999 6,4556 140861,2822
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,3643 10,9998 22,6938 229775,0523
INVL Baltijos fondas 48,7866 84,585931 185,359467 211180,214954

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com