Publicerad: 2020-06-24 19:45:00 CEST
Nord Insuretech Group AB
Meddelande från First North
Hudya AB meddelar att koncernens största långivare har sagt upp sin kredit och realiserat säkerheter i form av pant i tolv dotterbolag
Styrelsen för Hudya ABs helägda dotterbolag Hudya Group AS har lämnat in
en
ansökan om konkurs för Hudya Group AS till tingsrätten i Oslo
(Oslo
byfogdembete).

Hudya AB har efter bästa förmåga följt sin affärsplan,
men effekterna av, inter
alia, Covid-19 har gjort att förutsättningarna att
följa affärsplanen har
försvårats. Koncernens största långivare har sagt upp
sin kredit om cirka 206
miljoner SEK och realiserat säkerheter i form av pant i
dotterbolag. Som
säkerheter för krediten har samtliga aktier i följande
dotterbolag ställts:
Aconto.no AS, Lendr AS, 120% Holding AS, Hudya GM AB,
Gradén Mattsson Telekom
AB, Gradén Mattsson Finans AB, Gradén Mattsson AB,
Gradén Mattsson
Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hudya Distribution AS,
Payr AS och
Hudya Data & Tele AS.

Trots diskussioner med långivarna samt
övriga åtgärder som bolaget vidtagit för
att minska kostnaderna och förbättra
likviditeten återstår inga andra alternativ
för styrelsen än att ansöka om
konkurs för Hudya Group AS.

Bolaget kommer fortlöpande att informera om
händelseutvecklingen för Hudya AB
och övriga bolag i koncernen.
För ytterligare
information kontakta:
Ole Morten Settevik, styrelsesordförande för Hudya
AB
Telefon: + 47 907 53 840
Epost: oms@hudya.no
Morten Kvam,
kommunikationschef, Hudya
Telefon: +47 930 28 970
Epost: mk@hudya.no
Om
Hudya

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00
399.
Epost: info@fnca.se

Ytterligare information avseende bolaget finns
på
www.hudyagroup.com (https://hudyagroup.com/sv/)

Denna information är sådan
information som Hudya AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-24
19.45 CET.


 


06125050.pdf