English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-15 14:59:57 CEST
Panevezio Statybos Trestas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teismo nutarties

Panevėžio apygardos teismas 2022-06-14 nutartimi patenkino Bendrovės skundą dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje ir  panaikino antstolio patvarkymus dėl palūkanų ir vykdymo išlaidų - atlygio antstoliui - paskaičiavimo ir įpareigojo antstolį atlikti šiuose patvarkymuose nurodytų palūkanų ir vykdymo išlaidų perskaičiavimą. Primename, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje panaikino pirmos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimą ir nutartį bei grąžino bylą į apeliacinę instanciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Konkurencijos įstatymo nuostatas dėl palūkanų skaičiavimo konstatavo, jog apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė Konkurencijos įstatymo normas, reglamentuojančias palūkanų, mokėtinų dėl nesumokėtos baudos už konkurencijos teises pažeidimus, skaičiavimo tvarką bei nurodė, jog visais atvejais taikytinas maksimalus 180 dienų terminas, už kurį yra skaičiuojamos palūkanos.

Skundžiamais patvarkymais  paskaičiuota palūkanų suma sudarė 1 385 178, 76 Eur, o atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo teismo išaiškinimą, mokėtinos palūkanos už 180 dienų sudaro 251 906,30 Eur.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas
Tel.: (8-45) 505 503