English Lithuanian
Paskelbta: 2023-11-24 15:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Informacija apie akcijas, balsų skaičių ir įstatinį kapitalą

AB Šiaulių bankui (toliau – Bankas) įsigijus savų akcijų, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 19 str. 2 dalimi, Bankas pateikia informaciją apie bendrą jo išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį ir įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominaliąją vertę:

Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos
ISIN kodas LT0000102253
Banko LEI kodas 549300TK038P6EV4YU51
Vienos akcijos nominalioji vertė, Eur 0,29
Akcijų skaičius, vnt. 600 726 263
Banko įstatinis kapitalas, Eur 174 210 616,27
Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt. 600 726 263
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą* 598 453 692

* vadovaujantis šios informacijos paskelbimo metu galiojančios Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakcijos 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad Banko įsigytos nuosavos akcijos nesuteikia balsų.

Papildoma informacija teikia:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00