Publicēts: 2021-09-07 13:18:43 CEST
Latvijas Gāze
Iekšējā informācija

Papildinājums pie akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2021. gada 6. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem

Saskaņā ar NASDAQ QMX Riga noteikumu “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos”14.1.2. punkta prasībām informējam, ka jaunieceltajam AS “Latvijas Gāze” Padomes loceklim Jurijam Ivanovam nepieder AS “Latvijas Gāze” akcijas.
Ar cieņu,
AS “Latvijas Gāze” vārdā,
Valdes priekšsēdētājs
Aigars Kalvītis