English Estonian
Avaldatud: 2022-05-18 08:20:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Punktid Technologies AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Balti alternatiivturule First North

Tallinn, Eesti, 2022-05-18 08:20 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 30. märtsi 2022. a otsusele võetakse Punktid Technologies AS-i aktsiad nimiväärtusega 0,1 eurot  (Punktid Technologies lihtaktsia, ISIN kood: EE3100089160) kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North järgmistel tingimusel:

  • Pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • Pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • Aktsiad on Eesti Väärtpaberite Registris registreeritud sama ISIN koodiga;
  • Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

Seisuga 18.05.2022. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 2 149 816 Punktid Technologies AS-i lihtaktsiat kauplemisel Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North alates neljapäevast, 19. maist 2022. a või sellele lähedasest järgmisest kuupäevast.

    

Täiendav info:

Emitendi nimi Punktid Technologies AS
Emitendi lühinimi PNKTD
ISIN kood EE3100089160
Väärtpaberite nimiväärtus 0,1
Väärtpaberite arv 2 149 816
Tellimusraamatu lühinimi PNKTD
Tellimusraamatu ID 257548
ICB klassifikaator 10101020 - tarbijateenused
Nimekiri First North Tallinn

 

Punktid Technologies AS-i nõustaja on Advokaadibüroo SORAINEN.

Punktid Technologies AS-i ettevõtte kirjeldus on teatele lisatud.

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq Põhja- ja Baltimaade börsid lisaks reguleeritud turule. First North ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Ettevõtted, kelle väärtpaberitega First Northil kaubeldakse, ei pea täitma mitte reguleeritud turu suhtes kehtestatud nõudeid, vaid First Northi reglemendis sätestatud nõudeid ning need nõuded ja regulatsioonid on leebemad kui põhiturul noteeritud ettevõtetele. Igal First Northil kauplemist alustaval ettevõttel peab olema sõlmitud leping nõustajaga, kes hindab ettevõtte sobivust turul kauplemiseks ja jälgib, et ettevõtte tegevus oleks kooskõlas reeglitega.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Ettevotte kirjeldus_Punktid Technologies.pdf