Julkaistu: 2020-04-16 11:05:00 CEST
Componenta Oyj
Yhtiökokouksen päätökset
Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Componenta Oyj Pörssitiedote 16.4.2020 klo 12.05

Componenta Oyj:n 16.4.2020
pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden
1.1. - 31.12.2019
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi
toimielinten
palkitsemispolitiikan sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että osinkoa ei jaeta
31.12.2019 päättyneeltä
tilikaudelta.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan vuosipalkkiona
50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa.
Lisäksi mahdollisten
hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan
vuosipalkkiona 5 000
euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön
mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin
neljä (4). Yhtiökokous päätti
valita nykyisen hallituksen jäsenet Harri
Suutarin, Anne Leskelän, Petteri
Walldénin ja Harri Pynnän uudelleen
hallituksen jäseniksi.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja
varapuheenjohtajaksi Anne
Leskelän.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n.
Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Samuli Perälä. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Yhtiöjärjestyksen
muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa
yhtiöjärjestyksen
kohtaa 2 seuraavasti:

”2. Toimiala

Yhtiön toimialana on
valmistaa ja markkinoida konepaja- ja valimoteollisuuden
tuotteita sekä
harjoittaa niihin liittyvää muuta toimintaa osana Componenta
Oyj:n konsernia.
Toiminnan harjoittamiseksi yhtiö voi antaa vakuuksia, takauksia
ja rahaa
velaksi sen konserni- ja osakkuusyhteisöille. Yhtiö voi tarjota
hallinnon,
rahoituksen, talouden sekä muita palveluja konserni- ja
osakkuusyhteisöille
sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta
sijoitustoimintaa.”

Yhtiökokouksen
pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n
verkkosivuilla
osoitteessa www.componenta.com viimeistään 30.4.2020
alkaen.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami
Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja,
puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut
toimittamaan valettuja ja
koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-,
kone- ja laitevalmistajille.
Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.