Paskelbta: 2021-08-04 10:01:29 CEST
Apranga
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su vadovu susijusio asmens sandorius

APB „Apranga“ gavo pranešimą apie Aprangos Grupės valdybos nario Vido Lazicko sutuoktinės Irmos Lazickienės sandorį dėl emitento vertybinių popierių (žr. prisegtą bylą).

Irma Marcinkienė
„Aprangos“ grupės l.e.p. generalinė direktorė
(8~5) 2390802

PriedasPranesimas apie emitento vadovu sandorius 2021-08-04.pdf