Paskelbta: 2021-07-12 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Kita informacija

„MSCI ESG Ratings“ suteikė AB „Ignitis grupė“ aukštesnį ESG reitingą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė) 2021 m. liepos 9 d. suteiktas „MSCI ESG Ratings“ AA reitingas (skalėje nuo AAA iki CCC). Tai yra aukštesnis vertinimas, negu Bendrovei 2020 m. suteiktas A reitingas, kurio dėka Bendrovė patenka tarp savo pramonės šakos lyderių reikšmingiausių ESG rizikų ir galimybių valdymo atžvilgiu.  

„MSCI ESG Ratings“ vertinimas grindžiamas Bendrovės atsparumu finansiškai reikšmingoms aplinkos, socialinėmis ir valdysenos (angl. environmental, social, governance - ESG) rizikomis. Reitingas formuojamas atsižvelgiant į esminių ESG rizikų ir galimybių poveikį ir valdymą Bendrovėje. Galutis vertinimas yra pagrįstas santykiniais įmonės rezultatais, tai reiškia, kaip gerai Bendrovė valdo ESG rizikas, lyginant su kitomis tos pačios pramonės šakos įmonėmis visame pasaulyje. 

Naujausias reitingas atspindi „Ignitis grupės“ tvirtą įsipareigojimą kovoti su klimato kaita mažinant išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį ir plečiant atsinaujinančios energijos portfelį bei stiprinti gerosios įmonių valdysenos praktiką 2020 m. tapus biržoje kotiruojama įmone. 

Bendrovės ESG rezultatų gerinimas yra įtvirtintas „Ignitis grupės“ 2021–2024 m. Strateginio plano prioritetas. 

Daugiau informacijos apie ESG reitingus galima rasti „Ignitis grupės“ svetainėje, adresu: www.ignitisgrupe.lt/lt/darnumas

NUOSTATOS DĖL ATSAKOMYBĖS. „Ignitis grupės“ čia naudojami bet kokie MSCI ESG RESEARCH LLC ar jos filialų duomenys bei naudojami MSCI logotipai, prekių ženklai, paslaugų ženklai ar indeksų pavadinimai nereiškia, kad MSCI remia, pritaria, rekomenduoja ar reklamuoja „Ignitis grupę“. MSCI paslaugos ir duomenys yra MSCI ar jos informacijos teikėjų nuosavybė ir teikiami tokie, kokie yra, ir be garantijos. MSCI pavadinimai ir logotipai yra MSCI prekių arba paslaugų ženklai. 

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076