Avaldatud: 2018-07-24 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

2018. aasta teises kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult 10,0 miljonit eurot puhaskasumit: panga kasumiks kujunes 5,2 miljonit eurot ja varahalduse kasumiks 2,1 miljonit eurot. Lisaks teenis LHV erakorraliselt UAB Mokilizingas müügist 2,9 miljonit eurot kasumit. Laenude allahindluseid tehti II kvartalis mahus 1,6 miljonit eurot ning uue tegurina mõjutas kasumit avansiline tulumaks, mille kogumõju teises kvartalis oli 0,6 miljonit eurot.

LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli teises kvartalis 27,7%. Võrreldes I kvartaliga kasvas konsolideerimisgrupi kasum II kvartalis 5,8 miljoni euro võrra ning võrreldes aasta taguse ajaga 5,2 miljoni euro võrra.

Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes kvartaliga 11 miljoni euro võrra (+1%; +34 miljonit eurot I kvartalis) 777 miljoni euroni, samal ajal kui konsolideeritud hoiused vähenesid 183 miljoni euro võrra (-11%; +188 miljonit eurot I kvartalis) 1542 miljoni euroni. Sealjuures vähenesid maksevahendajatega seotud hoiused 262 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 40 miljoni euro võrra (+4%; +24 miljonit eurot I kvartalis) 1167 miljoni euroni.

AS-i LHV Group 2018. aasta esimese 6 kuu konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 14,3 miljonit eurot. Pank teenis sellest 8,8 miljonit eurot ja varahaldus 2,8 miljonit eurot. Esimese poolaasta kasum oli 4,4 miljonit eurot suurem kui möödunud aastal.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Meie teise kvartali olulisemad märksõnad olid rekordiline panga kliendibaasi kasv, Leedu äriüksuse Mokilizingas müük, märkimisväärne tulu institutsionaalsest pangandusest ja finantsplaani uuendamine.

LHV tugevaid alustrende on toetamas Eesti majanduskeskkond. Majanduskasv on olnud hea, siseriiklikke riske maandavad tasakaalus eelarve, avaliku sektori madal võlatase ning positiivne välistasakaal. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiused on kasvanud ning tähtajaks tasumata laenude osatähtsus on turul langenud alla 1%. Võimalike riskidena saab välja tuua suure sõltuvuse väliskeskkonnast, pingelise tööjõuturu ja kodumaise kinnisvarasektori kõrge arendusmahu.

Meil on hea meel, et LHV tööd on märgatud ning mainekas majandusajakiri Euromoney kuulutas meid juuli alguses Eesti parimaks pangaks. II kvartali jooksul suurenes panga klientide arv rekordiliselt ligi 6800 võrra 147 tuhande kliendini. Sõlmiti 3700 uut investeerimislepingut ja jõudsime uue rekordini kaarditehingute arvus.

Kliendibaasi kasvust tingituna lisasime kvartali jooksul kaks uut sularahaautomaati: Mustamäe Keskusesse ja Laagri Selverisse. Uutest toodetest saime mai alguses valmis faktooringu, mis täiendab LHV ettevõtete panganduse pakkumist.

Laenuportfelli suurenemine vastas meie ootustele, arvestades Mokilizingase müügist tingitud Leedu laenuportfelli vähenemist 28 miljoni euro võrra. Portfelli kvaliteet püsib tugev, eraldi jälgimise all on üksikud kliendid. Jättes kõrvale ootuspärase finantsvahendajate hoiuste vähenemise, kasvasid ka hoiused heas tempos.

Meie pingutus finantsteenuste ekspordi suurendamisel on esimesi häid tulemusi näitamas. Finantsvahendajate ehk Ühendkuningriigi suunal oleme tegelemas meeskonda vajalike inimeste otsimisega. Klientide huvi on väga aktiivne. Valdkonnaga seotud tulud jagunevad maksete, valuutavahetuse, kaardimaksete vahendamise, krediiditeenuste ja haldamisega seotud tasude vahel.

Varahalduse hallatavate fondide maht suurenes kvartaliga 40 miljoni euro võrra. II samba aktiivsete klientide arvu vähenemine 400 võrra oli tingitud uute klientide madalamast lisandumisest, kuna II kvartalisse ei jäänud ühtegi aktiivset pensionifondide müügiperioodi. Samas lahkunud klientide hulk oli prognoositust madalam. Aprillis vähendasime LHV Varahalduse aktsiakapitali, et konsolideerimisgrupi tasandil kapitali efektiivsemalt juhtida.

Kvartali jooksul viisime lõpuni Leedu tarbimiskrediidi ettevõtte Mokilizingas müügitehingu. LHV-le kuuluvate aktsiate väärtus tehingus oli 7,5 miljonit eurot ja teenisime tehingult 2,9 miljonit eurot kasumit.

Tehingu järel maikuus uuendatud finantsplaani kohaselt on LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum tänavu 1,8 miljonit eurot varasemalt plaanitust suurem ja aktsionäridele kuuluv puhaskasum 2,7 miljonit eurot suurem. Samas edestame II kvartali lõpuks maikuus avaldatud finantsplaani 0,7 miljoni euro võrra.

Aprillis rakendus esmakordselt 14% suurune avansiline tulumaks panga kasumile, mida igakuiselt kanname otse kuludesse. Ühtlasi toimus aprillis LHV aktsionäride koosolek, kus muude teemade seas otsustatud dividendid 16 senti aktsia kohta on tänaseks aktsionäridele välja makstud.

Ühtlasi oleme grupi tasemel alustanud võlakirjaprogrammi ettevalmistamisega, et emiteerida allutatud võlakirju kasvu finantseerimiseks ning vajadusel olemasolevate võlakirjade lunastamiseks. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaq Tallinna Börsil." 

 

Kasumiaruanne, EURt II kv 2018I kv 20186 kuud 20186 kuud 2017
   Neto intressitulu9 4088 99918 40714 443
   Neto teenustasutulu7 2155 59012 80510 131
   Neto finantstulud335-872481 326
   Muud tegevustulud3-5-2-111
Tulud kokku16 96114 49731 45825 789
   Personalikulu-3 938-3 746-7 684-6 421
   Kontorikulud-193-200-393-377
   IT kulud-507-500-1 007-788
   Turunduskulud-385-517-902-1 603
   Muud tegevuskulud-2 751-2 703-5 454-4 251
Kulud kokku-7 774-7 666-15 440-13 440
Ärikasum9 1876 83116 01812 349
Kasum enne allahindlusi9 1876 83116 01812 349
   Laenude allahindlus-1 596-882-2 478-1 952
   Tulumaksukulu-631-1 938-2 569-951
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt6 9604 01110 9719 446
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt30802443324483
Puhaskasum10 0404 25514 2959 929
   Vähemusosaluse osa5153068211 039
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist9 5253 94913 4748 890


Bilanss, EURt juuni.18märts.18juuni.17
   Raha ja raha ekvivalendid879 2041 071 822488 630
   Finantsvarad54 08457 09160 676
   Laenud klientidele785 663774 760613 366
   Laenude allahindlus-9 116-9 111-7 314
   Nõuded klientide vastu6 49512 2504 352
   Muud varad23 45024 02811 551
Varad kokku1 739 7801 930 8391 171 261
      Nõudmiseni hoiused1 427 5691 598 606868 348
      Tähtajalised hoiused115 212126 749139 706
      Saadud laenud6 0006 018190
   Võlgnevused klientidele1 548 7811 731 3731 008 244
   Muud kohustused16 66026 79617 749
   Allutatud laenud30 90030 90030 900
Kohustused kokku1 596 3411 789 0691 056 893
Omakapital143 439141 770114 368
   sh vähemusosaluse osa2 9927 0276 358
Kohustused ja omakapital kokku1 739 7801 930 8391 171 261

* Tabelites on võrdlusandmetest eraldatud lõpetatud tegevuse tulud ja kulud. Lõpetatud tegevusi arvesse võtvad andmed on leitavad LHV faktiraamatus.


AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV korraldab majandustulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 24. juulil algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/507.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab ligi 147 000 klienti. LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manused


LHVGroup 2018-Q2 Investoresitlus EST.pdf
LHV Group vaheaaruanne 2018-Q2.pdf
Faktiraamat EST 2018-Q2.pdf