English Estonian
Avaldatud: 2021-06-01 15:56:07 CEST
Nasdaq Tallinn
Esmane avalik pakkumine

ELMO Rent AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

Tallinn, Eesti, 2021-06-01 15:56 CEST --  

ELMO Rent AS (registrikood 12994939, Kivi tn 12, 76805 Paldiski linn, Eesti, ELMO Rent) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on ELMO Rendi poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav ELMO Rendi kodulehel https://elmorent.ee/wp-content/uploads/2021/06/ELMO-Rent-IPO-tutvustus.pdf. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 2,5 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti.

Avalikult pakutakse kuni 120 000 aktsiat, ELMO Rent jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 80 000 aktsia võrra, kokku kuni 200 000 aktsiani. Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 600 000 kuni 1 000 000 eurot, plaanitakse kasutada ELMO Rendi sõidukite jagamise ja sellega kaasneva tehnoloogia arendamiseks, selle igapäevaseks tarbimisharjumuseks kujundamiseks ning globaalseks skaleerimiseks.

Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsele investorile Eestis. ELMO Rent on esitanud taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolsel kauplemissüsteemil First North.  

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

  1. Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 04. juunil 2021 kell 10:00 ning lõppeb 14. juunil 2021 kell 16:00 (Eesti aja järgi).
  2. Pakutava aktsia hind on 5 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 4,90 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.
  3. Jaeinvestor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.
  4. ELMO Rendil on üks klass aktsiaid ja pakutavad aktsiad kuuluvad samasse klassi.

OLULISED KUUPÄEVAD

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

04. juuni 2021  Algab pakkumisperiood
14. juuni 2021  Pakkumisperioodi lõpp
15. juuni või sellele lähedane kuupäev  ELMO Rent avaldab pakkumise tulemused
17. juuni 2021 või sellele lähedane kuupäev  Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
01. juuli 2021 või sellele lähedane kuupäev  Kauplemise algus Nasdaq Tallinn First Northil  

 

Märkimiskorralduse vorm

 

Väärtpaberikonto omanik:               [investori nimi]

Väärtpaberikonto:                            [investori väärtpaberikonto number]

Kontohaldur:                                     [investori kontohalduri nimi]

Väärtpaber:                                       ELMO RENT AKTSIA täiendav 1

ISIN-kood:                                         EE3801075880

Väärtpaberite arv:                            [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]

Hind (ühe aktsia kohta):                  5 eurot

Tehingu summa:                              [aktsiate arv, mida investor soovib märkida,korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]

Vastaspool:                                       ELMO Rent AS

Vastaspoole väärtpaberikonto:      99109793232

Vastaspoole kontohaldur:              Swedbank AS

Tehingu väärtuspäev:                     17.06.2021

Tehingu liik:                                      ost

Arveldusviis:                                    väärtpaberiülekanne makse vastu
 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Enn Laansoo, Jr.
ELMO Rent AS asutaja ja nõukogu liige

Tel: +372 521 6858
E-mail: enn@elmorent.ee

 

ELMO Rent AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle peamiseks tegevusalaks on keskkonnasõbraliku sõidukijagamisteenuse pakkumine ning sellega seotud keskkonnasõbralike ning innovatiivsete tehnoloogiate, nagu sõidukipargi IT-opereerimissüsteemi, autokontrolleri ja kaugjuhitava sõiduki, väljatöötamine, turule toomine ja skaleerimine.    

Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid omandama müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.  Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Ühendkuningriigis või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse vahendusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõttekirjeldus on suunatud. Ettevõttekirjelduses sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid aktsiaid märkima, tuginedes ettevõttekirjelduses sisalduvale infole ja mitte üksnes käesolevale teatele.