Publicēts: 2020-12-29 09:24:36 CET
Sakret Holdings
Uzņēmuma paziņojums

Par AS Sakret Holdings obligacionāru balsošanas procedūras uzsākšanu

Sabiedrība paziņo par rakstveida procedūras uzsākšanu, lai saņemtu obligacionāru piekrišanu ar ķīlu nodrošināto prasījumu summas palielināšanai, to reģistrācija Lietuvas un Igaunijas attiecīgos ķīlu reģistros, kā arī grozījumiem 2019.gada 23.augusta Overdrafta līgumā Nr. OJ-56/2019, kas noslēgts starp “Sakret LT” UAB un BlueOrange Bank AS.

Izteikt viedokli un balsot par šajā paziņojumā paredzēto piekrišanu un grozījumiem būs tiesīgi vienīgi tie Sabiedrības obligacionāri, kuri uz 2021. gada 11. janvāri (ieraksta datums) būs iekļauti Sabiedrības pieprasītajā obligacionāru sarakstā. Plašāka informācija pieejama šī paziņojuma pielikumā.

 

         Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650


Sakret Holdings uzaicinajums obligacionariem_LV.pdf
Sakret Holdings_ Balsosanas veidlapa_SakretLT overdrafts_LV.pdf