Publicēts: 2021-08-05 10:37:13 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Iekšējā informācija

AS Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca valdes paziņojums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

 

2021.gada 28.jūlijā Finanšu un kapitāla tirgus komisija informēja , ka ir pieņēmusi lēmumu atļaut Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BH Autoaparāts”, reģistrācijas numurs 40003396389, izteikt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu., apstiprinot vienas  akcijas sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” akcijas atpirkšanas cenu EUR 0,46 (četrdesmit seši centi).

Paziņojums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu tika publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2021. gada 29.jūlijā.

Akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valde ir izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BH Autoaparāts” obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un secinājusi, ka tas atbilst normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā, to ka Piedāvātājam ir nodoms turpināt akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” veikto komercdarbību, valde uzskata, ka Piedāvājuma īstenošana nav saistīta ar komercdarbības principu maiņu un pamatnozares- sava nekustamā īpašuma iznomāšana-pārtraukšanu vai izbeigšanu.

Akciju sabiedrības darbinieki saglabās darba vietas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Tātad nodarbinātība akciju sabiedrībībā  “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” netiks ietekmēta, kā  arī netiks mainīta komercdarbības atrašanās vieta.

Pēc akcijas atpirkšanas piedāvājuma noslēgšanās sekos akciju izslēgšana no regulētā tirgus.

 

Valdes loceklis  Gunārs Lubis,                                                                                                gunars@tkl.lv ,29234881