English Lithuanian
Paskelbta: 2024-01-29 08:00:00 CET
Urbo bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2024 m. sausio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus

UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, 01114 Vilnius, Lietuva.

Informuojame, kad 2024 m. sausio 29 d. įvykusio UAB Medicinos banko (buveinės adresas: Pamėnkalnio g. 40, Vilnius, įmonės kodas 112027077, PVM mokėtojo kodas LT120270716) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimti šie sprendimai:

  • pakeisti Banko pavadinimą iš Uždarosios akcinės bendrovės Medicinos bankas į Uždarąją akcinę bendrovę Urbo bankas;
  • pakeisti Banko buveinę iš Pamėnkalnio g. 40, Vilnius į Konstitucijos pr. 18B, Vilnius;
  • atsižvelgiant į Banko pavadinimo pakeitimą ir kitus atliktus įstatų pakeitimus, pakeisti Banko įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (žr. pridėtą dokumentą).

Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@medbank.lt


PriedasUrbo_banko_istatai LT.pdf