Avaldatud: 2017-08-17 09:32:10 CEST
Baltika
Börsiteade

AS Baltika konverteeritavate võlakirjade avaliku pakkumise tulemused

AS Baltika teatab, et 8. mail 2017 toimunud aktsionäride üldkoosolekul heaks kiidetud võlakirjade avalik pakkumine viidi läbi 99% ulatuses. 900-st pakutud võlakirjast märgiti ära 889 võlakirja kogusummas 4 445 000 eurot.

Märkimisavaldusi esitati nii AS Baltika aktsionäride, kui ka teiste investorite poolt ja võlakirjad jaotati avalduse esitanute vahel vastavalt Pakkumise läbiviimiseks koostatud prospektis kirjeldatud meetodile. Prospekt ja selle eestikeelne kokkuvõte on elektrooniliselt kättesaadavad Finantsinspektsiooni veebilehel (http://www.fi.ee) ning Äriühingu veebilehel (http://www.baltikagroup.com). Märkimata jäänud võlakirjad tühistatakse.

Võlakirjad kantakse väärtpaberikontole hiljemalt 29. augustil 2017.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com