Julkaistu: 2016-04-11 15:00:00 CEST
Marimekko Oyj
Yhtiökokouksen päätökset

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 11.4.2016 klo 16.00

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous ja sen yhteydessä pidetty hallituksen järjestäytymiskokous päättivät seuraavaa.

A. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Marimekko Oyj:n vuoden 2015 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2015 osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 20.4.2016.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 2015.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille jäsenille 22 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Palkkio maksetaan kokonaan käteisenä, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 11.4.2016 hallussaan yli 500 000 euron arvosta yhtiön osakkeita. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 31.3.2016 on julkistettu, tai mikäli tämä ei ole sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Lisäksi päätettiin, ettei valiokuntatyöstä suoriteta valiokuntaan valittaville henkilöille erillistä palkkiota. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksettavassa palkkiossa on otettu huomioon myös mahdollinen työskentely tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen, Joakim Karske ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ylva Eriksson.

B. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Elina Björklundin sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Björklundin ja jäseniksi Joakim Karskeen ja Catharina Stackelberg-Hammarénin. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista riippumattomia. 

C. YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous viimeistään 25.4.2016.

 

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Asta Halme
Puh. 09 7587 233
asta.halme@marimekko.com


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Marimekko on suomalainen designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2015 tuotteiden brändimyynti oli 186 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto noin 96 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on yli 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 500 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com.