Publicēts: 2020-11-06 09:12:00 CET
Moda Kapitāls
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Ir apstiprināti AS “Moda Kapitāls” obligāciju emisijas noteikumu grozījumi

AS “Moda Kapitāls” (“Emitents”) informē, ka pirms termiņa noslēdzās balsošanas procedūra par piedāvātajiem grozījumiem obligāciju emisijas noteikumos. Balsošanā piedalījās investori, kuriem kopumā pieder 1 773 obligācijas, kas sastāda 100% no kopējā obligāciju skaita, kas neietver Emitentam un/vai tā saistītajām personām (meitas sabiedrībām, akcionāriem, valdes un padomes locekļiem vai darbiniekiem) piederošās obligācijas. Visi obligacionāri, kas piedalījās balsošanās, atbalstīja piedāvātos grozījumus, un tie stājas spēkā nekavējoties.

Balsojumā apstiprinātie emisijas noteikumu grozījumi:

  1. Pamatsummas dzēšanas termiņš tiek mainīts uz 2025. gada 15. novembri;
  2. Kupona (procentu) likme vairs nebūs atkarīga no pašu kapitāla īpatsvara bilancē un tiek mainīta uz šādiem lielumiem:
    1. 8% laika periodam no 16.11.2020. līdz 15.11.2021.
    2. 9% laika periodam no 16.11.2021. līdz 15.11.2022.
    3. 10% laika periodam no 16.11.2022. līdz 15.11.2023.
    4. 13% laika periodam no 16.11.2023. līdz 15.11.2025.

Papildus Emitents piedāvā grozīt obligāciju emisijas noteikumu 6.5. punktu “Pirmstermiņa dzēšana”, papildinot to ar obligacionāru tiesībām prasīt obligāciju pirmstermiņa dzēšanu gadījumā, ja emitenta revidētā gada pārskatā sākot ar 2020. gadu bilancē tiek uzrādīts  pašu kapitāls mazāks par 100000 EUR un ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc revidētā gada pārskata Emitenta akcionāri nepalielina to līdz vismaz 150000 EUR apmēram.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls izpilddirektors
         Epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         Tālrunis: +37167344234