Paskelbta: 2016-03-10 15:30:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2016 m. vasario mėnesį

2016 m. vasario mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 4,9 mln. EUR arba 22 % mažesni negu 2015 m. vasario mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - vasario mėn. buvo 9,6 mln. EUR arba 28% mažesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102