English Estonian
Avaldatud: 2018-01-08 09:25:18 CET
Arco Vara
Börsiteade

Võlakirjaemissioon ja laenude pikendamine

Arco Vara AS viis läbi võlakirjaemissiooni, mille käigus emiteeris võlakirju kogumahus 800 000 eurot. Võlakirjade väljalaskepäev oli 08.01.2018 ja lunastamispäev on 04.01.2019. Emiteeriti 80 võlakirja nimiväärtusega 10 000 eurot, intressimääraga 12% aastas. Emiteeritud võlakirjadele tagatist ei antud. Emiteeritud võlakirjade eest on tasutud täies ulatuses. Võlakirjaemissioon viidi läbi kooskõlas väärtpaberituru seaduse § 12 lg 2 p-ga 2, seega tegemist ei olnud väärtpaberite avaliku pakkumisega.

Arco Vara AS-i võlakirju märkis kokku 5 isikut. Võlakirjaemissiooni maksimaalseks mahuks vastavalt võlakirjaemissiooni tingimustele oli 800 000 eurot ja minimaalseks märgitavaks summaks 10 000 eurot Märkimisperioodi jooksul märgiti kokku võlakirju summas 800 000 eurot. Arco Vara AS-i juhatus otsustas rahuldada kõik võlakirjade märkimisavaldused.

Võlakirjaemissioonist saadud vahendeid kasutatakse kinnisvara arendustegevuseks.

Samuti pikendas Arco Vara AS 29.12.2016 võetud laenukohustust summas 250 000 eurot kuni 31.12.2018.

 

         Evelin Kanter
         Juriidilise osakonna juht
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 4594
         evelin.kanter@arcovara.ee