Offentliggjort: 2014-01-16 09:18:20 CET
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ændringer som følge af de vedtægtsændringer der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 9. december 2013. De vedtagne ændringer i vedtægterne er efterfølgende blevet godkendt af Finanstilsynet.

På den ekstraordinære generalforsamling blev der blandt andet truffet beslutning om ændring af et afdelingsnavn således, at afdeling Balance skifter navn til Balance B. Navneændringen vil blive implementeret hos NASDAQ OMX Copenhagen A/S torsdag den 16. januar 2014.

Umiddelbart efter offentliggørelsen vil prospektet være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk


OMX nr 4 2014 Ajourfrt prospekt for PFA Invest.pdf
Investeringsforeningen PFA Invest_Fuldstndigt prospekt_9-12-2013_underskrevet.pdf