Offentliggjort: 2019-08-06 12:30:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 82, 2019 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober
2019
gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).
De
udbudte obligationer er rated Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
Poor’s.
Auktionerne gennemføres af Nordea Bank Abp og afholdes på NASDAQ
Copenhagens
auktionsdelmarked tirsdag den 20. august og onsdag den 21. august
2019.
Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og
kl.
11.15. Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst muligt herefter,
dog
senest kl. 10.09 henholdsvis kl. 11.24.
Bud kan i tilfælde af tekniske
problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Brian Christophersen
på telefon 33 33 16 93 og Frank Klahsen
på telefon 33 33 14 44.
Det vil være
muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de
1-årige
obligationer. For øvrige obligationer bydes med maksimalt to decimaler.
Ved
auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen
"hidden
call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive
afregnet det
fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der
blive tale om
pro rata tildeling. Bud under skæringskursen vil ikke få nogen
tildeling.
Auktionsmængder og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf-filen.
Nordea Kredit
er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede
beløb.
Salget afregnes med valør den 1. oktober 2019.
De obligationer, der skal
sælges på auktionerne, opskrives i VP Securities
fredag den 16. august
2019.
Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og
på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.
Investorer tilbydes at
modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot
-valør, såfremt investor
leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer til Nordea Bank
Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Lau
Kingo dagligt inden kl.
14.00.
De nye særligt dækkede realkreditobligationer er omfattet af
bestemmelserne om
regulering af refinansieringsrisikoen i lov om realkreditlån
og
realkreditobligationer m.v. Auktionstriggeren gælder for alle de nye
særligt
dækkede realkreditobligationer, mens rentetriggeren tillige gælder for
de
særligt dækkede realkreditobligationer med udløbsdato senest 1. oktober
2021.
For obligationer med auktionstrigger gælder:
Lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v. (”loven”) fastsætter
restriktioner for det endelige
salg og tildeling af obligationer i tilfælde af
fejlet auktion.
For
obligationer med rentetrigger gælder:
Loven fastlægger restriktioner for
stigningen i den effektive rente i
forbindelse med refinansiering. Den
effektive rente må ikke stige mere end 5
procentpoint. Det er en betingelse for
den endelige afslutning af salget og
tildeling af obligationer, at denne
begrænsning er overholdt.
Da Nordea Kredit efter loven ikke må igangsætte
auktioner uden at have en
berettiget forventning om, at de kan gennemføres,
overvåger Nordea Kredit
markedssituationen helt op til auktionstidspunkterne,
og i tilfælde af ændringer
i markedssituationen kan der ske aflysning eller
ændringer af
auktionstidspunkter og -vilkår mv. Sådanne ændringer vil blive
oplyst i en
selskabsmeddelelse.
Eventuelle spørgsmål vedrørende auktionerne kan
rettes til Nordea Bank Abp, Long
Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16
63 og Lau Kingo på telefon 33 33 17
51.

Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf