English Latvian
Publicēts: 2011-04-15 16:12:32 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2011.gada 29.aprīlī

Olaine, 2011. gada 15. aprīlī, 2011-04-15 16:12 CEST --

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2011.gada 29.aprīlī:

 

1. Valdes ziņojums par 2010. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2010. gada darbības rezultātiem.

 

2. Padomes ziņojums par 2010. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2010. gada darbības rezultātiem.

 

3. Revīzijas komitejas paziņojums.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 

4. Revidētā 2010. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2010. gada revidēto finanšu pārskatu.

 

5. Revidētā konsolidētā 2010. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt 2010. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

 

6. 2010. gada peļņas izlietošana.

Lēmuma projekti:

Novirzīt AS “Olainfarm” 2010.gada peļņas daļu 352 126,95 latu (501 031,51 eiro) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem, bet peļņas daļu 3 191 542,05 latu (4 541 155,22 eiro) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

 

7. Valdes ziņojums par 2011. gada budžetu un darbības plānu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2011. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” apgrozījums 2011. gadā sasniegs 29,4 miljonus latu (41,8 miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” peļņa sastādīs 5,1 miljonus latu (7,3 miljonus eiro).

 

 

8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2011. gadam.

Lēmumu projekti:

8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2011. gadam.

8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu Ls 29 000 apmērā (neieskaitot PVN).

 

9. Revīzijas komitejas ievēlēšana.

Lēmumu projekti:     

9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Žannu Karasevu.

9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekles ikmēneša atalgojumu Ls 500 apmērā.

 

10.  Pēc atsevišķa akcionāra SIA „Olmafarm” pieprasījuma, pēc šī paša akcionāra iesnieguma iepriekš sapulces dienas kārtībā iekļautais papildus jautājums „Padomes velēšanas” ir izslēgts no AS „Olainfarm” kārtējas akcionāru sapulces Darba kārtības.

         Papildu informācija:
         Salvis Lapiņš
         AS „Olainfarm“ valdes loceklis
         mob. tālr. +37126448873
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv