Published: 2019-07-16 07:00:00 CEST
LHV Group
Poolaastaaruanne

LHV Groupi 2019. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

2019. aasta teises kvartalis teenis AS LHV Group kokku 7,7 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 5,9 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 2,1 miljonit eurot. LHV Groupi omakapitali tootlus oli teises kvartalis 18,1%.

Võrreldes I kvartaliga kasvas konsolideerimisgrupi kasum 2,7 miljoni euro võrra. Võrreldes 2018. aasta II kvartaliga jäi puhaskasum 2,4 miljonit eurot väiksemaks, kuna eelmisel aastal sisaldasid finantstulemused ühekordset tulu Leedu äriüksuse müügist. Grupi kasumit mõjutasid II kvartalis tulumaksukulu 0,7 miljonit eurot ning tehtud allahindlused samuti summas 0,7 miljonit eurot.

LHV Groupi varade maht ületas II kvartalis esmakordselt 2 miljardi euro piiri ja jõudis 2,4 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell suurenes kvartaliga 127 miljoni euro võrra 1118 miljoni euroni (+13%; +72 miljonit eurot I kvartalis). Konsolideeritud hoiused kasvasid 516 miljoni euro võrra 2083 euroni (+33%; +145 miljonit eurot I kvartalis). Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 8 miljoni euro võrra. LHV poolt juhtud fondide koondmaht suurenes II kvartalis 36 miljoni eurot ja jõudis 1293 miljoni euroni (+3%; +43 miljonit eurot I kvartalis).

AS-i LHV Group 2019. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 12,7 miljonit eurot. Poolaasta kasum oli 1,7 miljonit eurot väiksem kui eelmise aastal samal ajal. AS LHV Pank teenis 6 kuuga puhaskasumit 10,1 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 3,3 miljonit eurot.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"Teine kvartal oli meie läbi aegade aktiivseim ja parimate tulemustega. Teatasime Danske eraisikute portfelli soetamisest, mis peaks sügisel LHV laenuportfelli suurendama üle 40%, tagades seejuures oodatava kapitali tootluse. Tehingu läbiviimiseks ning laenuportfelli kasvu tagamiseks kaasasime allutatud laenude ja esimese taseme omavahenditeks kvalifitseeruvate võlakirjade kaudu kokku kapitali summas 40 miljonit eurot. Ühtlasi suurendasime hoiuste kaasamise platvormide kaudu Saksamaalt kaasatud hoiuste mahtu.

Kvartali jooksul liitusime tehniliselt Ühendkuningriigi reaalajas naelamaksete süsteemiga, mis aitab meil finantstehnoloogia ettevõtetele pakkuda terviklikku teenust. Eesti klientide suunal teatasime oma sularahaautomaatide võrgustiku viiekordsest suurendamisest, kui võtame üle Danske rolli ühises sularahaautomaatide võrgustikus Luminoriga. Mobiilipanga kaudu investeerijatele võimaldame nüüd lisaks Balti aktsiatele investeerimist ka muudesse välisaktsiatesse ning internetipanga kaudu ülevaadet alternatiivsetest investeeringutest. Kvartali jooskul alustas tööd ka LHV Varahalduse uus juhatuse esimees Vahur Vallistu. Saime valmis ka Minu Pensioni äpi, mille abil on võimalik pensioniinvesteeringutega seotud tulevikku oluliselt paremini analüüsida.

Jätkuva äritegevuse mõttes oli tegemist kõige parema kvartalitulemusega. Meie üle-eestiline strateegia on ennast õigustanud. Meie ärimahtude kasv oli kvartali jooksul kiire ja laiapõhjaline. Panga klientide arv suurenes ligi 8600 võrra. Rekordini jõudsid erinevad aktiivsuse näitajad, sh palgalaekumised, varadega klientide ja maksete arv, kaartide kasutamine, kaardimaksete vastuvõtmine ning uute investeerimislepingute arv.

Kiiret kasvu iseloomustab hästi laenuportfelli rekordiline suurenemine 127 miljoni euro võrra, ulatudes nüüd 1,1 miljardi euroni. Hoiused kasvasid rekordilise 516 miljoni euro võrra, seejuures Danske tehingu läbiviimiseks kasutatud hoiuseplatvormide kaudu 231 miljonit euro võrra.

LHV kasvutrende on toetamas hea majanduskasvuga Eesti majanduskeskkond. Ka krediiditurg on püsinud tugevana. Kasvamas on kõik peamised krediiditooted, sh ettevõtete laenud ja kodulaenud. Kodumajapidamiste finantstervis on pigem tugev, hoiuste ja laenude suhe on paranemas.

Stabiilse majanduskeskkonna ja tugeva krediidituru taustal mõjutavad sektorit üha enam erinevad regulatiivsed teemad, millest üks olulisemaid on II samba lammutamise soov. Kui varasemalt oli pensionisüsteemis eesmärgiks tänase tarbimise asemel tuleviku tarbeks säästa, siis praeguste analüüsimata ettepanekute kohaselt suunatakse ühiskonda tuleviku arvelt täna rohkem tarbima. Võib eeldada, et kinni maksab selle järgmine põlvkond koos maksutõusudega.

LHV Varahalduse juhatuse esimehena alustas II kvartalis Vahur Vallistu, kelle ülesandeks on tugevdada börsiväliste investeeringute tegemise võimekust. II kvartali lõpuks jõudis LHV Varahalduse poolt juhitud investeerimisfondide koondmaht 1,29 miljardi euroni. LHV aktiivselt juhitud pensionifondides on jätkuvalt madalam börsidega seotud hinnarisk, kuna fookus on eeskätt börsiväliste investeeringute tegemisel.

Seoses Danske tehinguga oleme sügisel kaasamas aktsiaemissiooni raames uut kapitali. Kapitali kaasamine on oluline ka meie senise äri kasvu tagamiseks, kuivõrd antud kvartaliaruandega kinnitame enda mahuprognoosidest ees olemist. Ehkki kapitali kaasamise tingimused tuleb kinnitada LHV aktsionäride üldkoosolekul, eelistame aktsiaemissioonil suure tõenäosusega olemasolevaid aktsionäre." 


Kasumiaruanne, EURt II kv 2019I kv 20196 kuud 20196 kuud 2018
   Neto intressitulu11 62710 94522 57218 407
   Neto teenustasutulu6 6126 22512 83712 805
   Neto finantstulud201179381248
   Muud tegevustulud17-24-7-2
Tulud kokku18 45717 32535 78331 458
   Personalikulu-4 882-4 553-9 435-7 684
   Kontorikulud-158-143-301-393
   IT kulud-653-644-1 297-1007
   Turunduskulud-468-708-1 176-902
   Muud tegevuskulud-3 240-3 058-6 298-5 454
Kulud kokku-9 401-9 106-18 507-15 440
Ärikasum9 0578 21917 27616 018
Kasum enne allahindlusi9 0578 21917 27616 018
   Laenude allahindlus-698-951-1 649-2 478
   Tulumaksukulu-697-2 265-2 962-2569
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt7 6625 00312 66510 971
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt0003324
Puhaskasum7 6625 00312 66514 295
   Vähemusosaluse osa565312877821
  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist7 0974 69111 78813 474


Bilanss, EURt Juuni 2019
Märts 2019
Juuni 2018
   Raha ja raha ekvivalendid1 099 009764 778879 204
   Finantsvarad119 46226 20554 084
   Laenud klientidele1 129 6611 001 963785 663
   Laenude allahindlus-11 757-11 216-9 116
   Nõuded klientide vastu9 5037 2756 495
   Muud varad28 83529 30823 450
Varad kokku2 374 7141 818 3131 739 780
      Nõudmiseni hoiused1 672 0031 422 9221 427 569
      Tähtajalised hoiused411 384144 082115 212
      Saadud laenud28 59121 6386000
   Võlgnevused klientidele2 111 9771 588 6421 548 781
   Muud kohustused23 19722 32516 660
   Allutatud laenud75 00050 90030 900
Kohustused kokku2 210 1751 661 8661 596 341
Omakapital164 539156 447143 439
   sh vähemusosaluse osa3 7993 2342 992
Kohustused ja omakapital kokku2 374 7141 818 3131 739 780


Ajendatuna plaanitavast aktsiaemissioonist ning tingituna Danskega sõlmitud tehingust, suurematest laenumahtudest ja madalamast euriborist on LHV lähiajal uuendamas pikaajalist finantsprognoosi. 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group korraldab II kvartali ja 6 kuu majandustulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 16. juulil algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/559. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel www.facebook.com/LHVPank.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 420 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 179 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manused


LHV Group investoresitlus 2019-Q2 EE.pdf
LHV Group faktiraamat 2019-Q2 EE.pdf
LHV Group vahearuanne 2019-Q2 EE.pdf