Published: 2018-08-31 09:34:40 CEST
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Finanšu informācija

AS "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" starpperioda pārskats par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pamatdarbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2018.gada 6 mēnešos ir 8,0 tūkst. EUR.

Saimnieciskās darbības rezultāts šajā periodā ir zaudējumi 61,5 tūkst. EUR.

 

Pielikumā:

Starpperioda pārskats par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

 

 

Kontaktpersona:

Dace Lāma

Tālrunis: +371 67371739

E-pasts: rar@as-rar.lv


RAR_Parskats_2018_gada_6_men.pdf