Publicēts: 2020-07-30 14:33:27 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” noslēdz aizdevuma līgumu ar EIB papildus līdzekļu piesaistei atbalsta programmai uzņēmumiem Covid-19 radītās ietekmes pārvarēšanai

Iekšējā informācija, 2020-07-30 14:33 CEST -- AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 2020. gada 8. jūlijā noslēdza aizdevuma līgumu ar Eiropas Investīciju banku (EIB), kas dod iespēju, pēc nepieciešamības, piesaistīt papildus finansējumu 80 miljoni euro apmērā apgrozāmo līdzekļu aizdevumu finansēšanai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv