English Latvian
Publicēts: 2022-06-15 09:42:03 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS DelfinGroup obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 15. jūnijā pieņēma lēmumu, ar 2022. gada 21. jūniju uzsākt AS DelfinGroup obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS DelfinGroup
Emitenta saīsinātais nosaukums DGR
Vērtspapīra ISIN kods LV0000802536
Vērtspapīra dzēšanas datums 25.11.2023
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 10 000
Emisijas apjoms 10 000 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 8%
Obligāciju kupona maksājumi reizi mēnesī,
katra mēneša 25. datumā
Biržas tirdzniecības kods DGRB080023FA

   

AS DelfinGroup Uzņēmuma apraksts un Obligāciju emisijas noteikumi angliski pieejami paziņojumā šeit.

Sertificētais konsultants Signet Bank AS līdz 2022. gada 21. jūnijam.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.