Paskelbta: 2018-06-13 13:52:30 CEST
Panevezio Statybos Trestas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo apskundimo


2018-06-13 AB „Panevėžio statybos trestas“ Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-05-14 sprendimas adm. byloje Nr. eI-1443-1063/2018, dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2S-11 (2017) „Dėl UAB „Irdaiva“ ir AB „PST“ veiksmų bendrai dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose pastatų atnaujinimo ir modernizavimo darbams pirkti atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius
Tel.: 8 45 505 503