Avaldatud: 2016-01-29 07:33:13 CET
LHV Group
Börsiteade

AS LHV Varahaldus ostab Danske Bank A/S-ilt Eestis asuva varahaldusettevõtte Danske Capital AS-i

Täna, 29. jaanuaril 2016, sõlmis AS-i LHV Group tütarettevõtja Aktsiaselts LHV Varahaldus Danske Bank A/S-i ja Danske Bank A/S-i Eesti filiaaliga aktsiate müügilepingu, mille kohaselt Aktsiaselts LHV Varahaldus ostab 100% Danske Capital AS-i aktsiatest. Tehingu lõpuleviimise eeltingimusteks on Finantsinspektsioonilt heakskiidu ning Konkurentsiametilt koondumise loa saamine.

Tehing viiakse eelduslikult lõpule käesoleva aasta esimese poolaasta jooksul, kui kõik eeltingimused on selleks ajaks täidetud. Tehingu lõplik hind määratakse kindlaks tehingu lõpule viimise hetkel ning AS LHV Group avalikustab selle pärast kindlaksmääramist. Tehingu finantseerimiseks suurendab AS LHV Group Aktsiaseltsi LHV Varahaldus aktsiakapitali ning ostab Aktsiaseltsi LHV Varahaldus poolt emiteeritavaid allutatud võlakirju. 

Tehingu eesmärk on laiendada Aktsiaseltsi LHV Varahaldus äritegevust ja seeläbi pakkuda II samba pensionifondide klientidele parimat pikaajalist investeerimisteenust. Pärast tehingu lõpuleviimist on AS-i LHV Varahaldus turuosa kohustuslike pensionifondide osas ligikaudu 30%.

Danske Capital AS valitseb kolme kohustuslikku pensionifondi ning kahte vabatahtlikku pensionifondi. Danske Capital AS-i valitsetavate pensionivarade maht on hetkel 235,8 miljonit eurot ning Danske kohustuslikes pensionifondides on üle 43 tuhande aktiivse kliendi.

LHV gruppi kuuluv fondivalitseja Aktsiaselts LHV Varahaldus valitseb viit kohustuslikku pensionifondi, üht vabatahtlikku pensionifondi ning üht eurofondi. LHV pensionifondidel on ligikaudu 130 tuhat aktiivset klienti. „Loodan, et mõlema fondivalitseja kliendid võivad tänase sammuga rahule jääda, sest liituvad tugevad fondivalitsejad, kes jagavad investeerimisel samu põhimõtteid ning tähtsustavad klientide vara hoidmist ka keerulistes turutingimustes,“ ütles Aktsiaseltsi LHV Varahaldus juhatuse esimees Mihkel Oja.

Pärast tehingu lõpuleviimist on kavas Danske Capital AS ühendada Aktsiaseltsiga LHV Varahaldus. Edaspidine ühinemiskava näeb ette sarnase strateegiaga pensionifondide liitmist. Ühendavateks fondideks on LHV pensionifondid ning ühendatavateks Danske Capital AS-i valitsetavad fondid.

Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi tähenduses ega avalda olulist mõju AS-i LHV Group tegevusele. AS-i LHV Group nõukogu ega juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee
         
         Julia Garanža
         Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
         AS LHV Varahaldus
         Telefon: 5668 1622
         E-post: julia.garanza@lhv.ee