Publicēts: 2020-10-15 14:24:14 CEST
Moda Kapitāls
Izmaiņas akciju kapitālā un balstiesībās

AS Moda kapitāls pamatkapitāla palielināšana

Akciju sabiedrība “Moda kapitāls” informē, ka saskaņā ar 15.10.2020. uzņēmuma akcionāru pilnsapulcē pieņemto lēmumu, līdz 30.10.2020.  par EUR 528.273,00 tiks palielināts AS “Moda kapitāla” pamatkapitāls.

 

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls Izpilddirektors
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv
         tālrunis: +37167344234