Offentliggjort: 2020-06-24 13:40:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 55, 2020 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. juli 2020
Med virkning fra 1. juli 2020 ændres kuponrenterne på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. juli 2020
– 30.
september 2020.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020:
                     -0,10
% p.a.

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente
pr. 1. juli 2020:                       -0,13
% p.a.Spørgsmål kan rettes
til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab


 


EURIBOR3 - Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. juli 2020.pdf