English Latvian
Publicēts: 2022-08-30 07:51:58 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Likvidējamā AS “Kurzemes atslēga 1” akcijas izslēdz no Baltijas Otrā saraksta

Nasdaq Riga š.g. 30. augustā pieņēma lēmumu izslēgt Likvidējamā AS “Kurzemes atslēga 1”  akcijas (KA11R, ISIN LV0000100402) no Baltijas Otrā saraksta par pēdējo dienu, kad akcijas ir iekļautas un notiek to tirdzniecība regulētajā tirgū, nosakot 2022. gada 31. augustu.

Biržas valde lēmumu pieņēma saskaņā ar Biržas noteikumiem “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 21.4.1. punkta 1. apakšpunktu, kas nosaka, ka Biržai ir tiesības pieņemt lēmumu par emitenta finanšu instrumentu izslēgšanu no Biržas sarakstiem, ja emitents vai tā emitētie finanšu instrumenti neatbilst Biržas Noteikumos noteiktajām prasībām.

2020. gada 18. decembrī Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce pieņēma lēmumu izbeigt Sabiedrības darbību, uzsākot tās likvidāciju. 2022. gada 29. augustā Sabiedrība publiskoja likvidācijas slēguma finanšu pārskatu, kas ietver likvidācijas kvotu 0,04 EUR apmērā uz akciju un mantas sadales plānu. Plašāka informācija par likvidācijas gaitu Sabiedrības paziņojumā.

Vienlaicīgi Nasdaq Riga valde, ievērojot Sabiedrības akciju pēdējās tirdzniecības cenas un apstiprinātās likvidācijas kvotas būtisko starpību, pieņēma lēmumu atcelt visus uzdevumus, kas bija ievadīti likvidējamās AS “Kurzemes atslēga 1” uzdevumu grāmatā pirms 2022. gada 30. augusta tirdzniecības sesijas sākuma.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.