English Latvian
Publicēts: 2023-01-25 11:36:22 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Biržas paziņojums par GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū konkurējošās izsoles rezultātiem

Vērtspapīru ISIN kods XS2317123052
Fiksētā ienākuma (kupona) procentu likme (%) 0.000%
Dzēšanas datums 17.03.2031
Konkurējošās daudzcenu izsoles datums 25.01.2023
Emisijas datums 01.02.2023
Piedāvātais apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 50 000 000
Pieprasījuma apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 97 400 000
Pārdotais apjoms konkurējošā daudzcenu izsolē (EUR) 50 000 000
Konkurējošās daudzcenu izsoles dalībnieku skaits 5
Valsts kases noteiktā maksimālā peļņas likme (%) 3,600
Vidējā svērtā un maksimālā apmierinātā peļņas likmes (%) 3,519 un 3,590

 

Latvijas Republikas, kuras vārdā darbojas Valsts kase, organizētās GMTN vērtspapīru iekšējā tirgū izsoles nodrošina birža Nasdaq Riga.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

 

Atruna

Šis dokuments un informācija, kas tajā iekļauta, nav uzskatāma par vērtspapīru pārdošanas piedāvājumu Amerikas Savienotajās Valstīs  vai kādā citā jurisdikcijā. Latvijas Republika, ko pārstāv Valsts kase (turpmāk - Latvijas Republika), nav veikusi vai neveiks nekādas darbības jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kas ļautu vai ir paredzēts atļaut Vērtspapīru publisko piedāvājumu jebkurā valstī vai jurisdikcijā, kur šādam nolūkam nepieciešama rīcība. Latvijas Republika nav reģistrējusi Vērtspapīrus un nav paredzējusi reģistrēt jebkādu to daļu kādā no valstīm vai jurisdikcijām un jo īpaši, ka Vērtspapīri nav un netiks reģistrēti saskaņā ar Amerikas Savienotajās Valstīs spēkā esošo 1933.gada Vērtspapīru aktu (“Vērtspapīru akts”) vai citā Amerikas Savienoto Valstu štata regulējošā iestādē vai jurisdikcijā un tos nevar  piedāvāt, pārdot vai pārvest Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot paredzētos atbrīvojumus vai darījumus, kas nav pakļauti “Vērtspapīra aktā” noteiktajām reģistrācijas prasībām un ir saskaņā ar jebkuriem attiecīgā štata likumiem attiecībā uz vērtspapīriem un var tikt pārdoti tikai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, paļaujoties uz “Vērtspapīru akta” Noteikumiem S noteiktumiem un jebkurā veidā saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un regulējumiem, kas spēkā attiecīgajā valstī un jurisdikcijā, kurā tiek piedāvāti, pārdoti vai pārvesti Vērtspapīri. 

Latvijas Republika piedāvā un pārdod Vērtspapīrus primārajiem dīleriem un citiem Nasdaq Riga biedriem Latvijas Republikā tikai izsoļu vai/un tiešās pārdošanas veidā, un Latvijas Republikas vārdā nepiedāvā tos vai nepārdod jebkurā citā jurisdikcijā.

Šajā rīkojumā ietvertā informācija nav uzskatāma par šeit minēto Vērtspapīru vai to piedāvājuma pilnīgu aprakstu. Pilna apraksta iegūšanai  nepieciešams iepazīties ar 2013.gada emisijas prospektu un tā papildinājumus, ko Latvijas Republika sagatavo saskaņā ar GMTN vērtspapīru programmu un saistošajiem Nasdaq Riga noteikumiem un procedūrām, ko attiecina uz Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējo izvietošanu.