Publicēts: 2020-07-02 17:15:42 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Paziņojums par AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru balsojuma rezultātiem

Nodrošinājuma aģents 2020.gada 11.jūnijā publicēja paziņojumu par AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru sapulci, kurā obligacionāri bija aicināti izteikt viedokli par izmaiņām reģistrētā nodrošinājuma statusā saistībā ar Lietuvā reģistrētās UAB SAKRE LT pamatkapitāla palielināšanu līdz EUR 6 050 033,60, grozījumu veikšanu 2019.gada 9.oktobra ķīlas līguma Nr. KL-19/03 un to reģistrēšanu attiecīgajos Lietuvas reģistros.

 Oligacionāri tika aicināti balsot gan klātienē, gan attālināti, iesniedzot līdz 2020.gada 30.jūnijam pienācīgi aizpildītas un parakstītas balsošanas anketas.

 Sabiedrība ar šo informē, ka “Par” 2020.gada 11.jūnija paziņojumā norādītajiem jautājumiem ir nobalsojis obligacionāru vairākums, proti – obligacionāri, kam pieder vismas 51% obligāciju ieraksta datumā, t.i. - 2020.gada 15.jūnijā.

 Plašāka informācija Nodrošinājuma aģenta paziņojumā.

 

Valdes loceklis

Andis Ziedonis


Pazinojums par rezultatiem_LV.pdf