English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-02 10:41:10 CET
Linas Agro Group
Kita informacija

AB „Linas Agro Group“ 2022 m. investuotojo kalendorius

Svarbios informacijos skelbimo datos 2022 metais:

2022 m. vasario 28 d.2021–2022 finansinių metų 6 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
2022 m. kovo 1 d.Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2021–2022 finansinių metų pirmo pusmečio finansinius ir veiklos rezultatus.
2022 m. gegužės 31 d.
2021–2022 finansinių metų 9 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
2022 m. birželio 1 d.Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2021–2022 finansinių metų 9 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
2022 m. rugpjūčio 31 d.2020–2021 finansinių metų 12 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
2022 m. rugsėjo 2 d.Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2021–2022 finansinių metų 12 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.
40 savaitę (2022 m. spalio 3–7 d.)Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimą.
43 savaitę (2022 m. spalio 24–28 d.)    Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir 2021–2022 finansinių metų audituoti rezultatai.
2022 m. lapkričio 30 d.2022–2023 finansinių metų 3 mėnesių neaudituota tarpinė informacija.
2022 m. gruodžio 1 d.Internetinis seminaras investuotojams apie neaudituotus 2022–2023 finansinių metų 3 mėnesių finansinius ir veiklos rezultatus.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Finansų direktorius
Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt