Icelandic
Birt: 2022-08-22 17:59:03 CEST
Reitir fasteignafélag hf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

REITIR: Rekstrarhagnaður 4.414 m.kr. á fyrri árshelmingi 2022

Stjórn Reita fasteignafélags hf. hefur samþykkt árshlutareikning samstæðunnar fyrir fyrri árshelming 2022.

Lykiltölur rekstrar6M 20226M 2021
Tekjur6.5235.571
Rekstrarkostnaður fjárfestingareigna-1.759-1.656
Stjórnunarkostnaður-350-333
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu4.4143.582
Matsbreyting fjárfestingareigna5.7742.256
Rekstrarhagnaður10.1885.838
Hrein fjármagnsgjöld-5.745-3.391
Heildarhagnaður4.0141.856
Hagnaður á hlut5,2 kr.2,4 kr.
NOI hlutfall63,9%56,0%
Stjórnunarkostnaðarhlutfall5,1%5,2%
   
Lykiltölur efnahags30.6.202231.12.2021
Fjárfestingareignir171.522168.147
Handbært og bundið fé1.9951.008
Heildareignir175.393171.124
Eigið fé60.03358.719
Vaxtaberandi skuldir93.29190.895
Eiginfjárhlutfall34,2%34,3%
Skuldsetningarhlutfall56,3%55,9%
   
Lykiltölur fasteignasafns6M 20226M 2021
Nýtingarhlutfall (tekjuvegið)94,9%95,0%

Fjárhæðir eru í milljónum króna nema annað sé tekið fram og hlutföll í rekstrarreikningi eru reiknuð sem hlutfall heildartekna.

Guðjón Auðunsson, forstjóri:

„Rekstur Reita gengur vel og afkoma er í takti við væntingar og áður útgefnar áætlanir. Hækkandi verðlag er farið að setja svip sinn á bæði rekstur og efnahag. Nýtingarhlutfall eignasafnsins er um 97,5% af tekjuberandi eignum. Hlutfallið endurspeglar heilbrigða eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði á markaði. Jafnframt hefur innheimta verið góð undanfarna mánuði. Þá hefur fjöldi leigusamninga verið gerður síðustu misseri, bæði endurnýjanir og nýir samningar.

Fjárfesting innan eignasafnsins heldur áfram og eru miklar framkvæmdir yfirstandandi á þriðju hæð Kringlunnar. Verið er að endurnýja bíóið og setja upp lúxussal. Þá hafa verið gerðir samningar við nýja og vinsæla eldri veitingastaði á þriðju hæð Kringlunnar. Lítið hefur verið um nýfjárfestingar á fyrri hluta ársins en fjárfestingarmöguleikar eru stöðugt í skoðun.

Atvinnusvæðið í landi Blikastaða hefur fengið nafnið Korputún. Tillaga að deiliskipulagi var auglýst í byrjun sumars. Væntingar standa til þess að gatnagerð hefjist þar á næsta ári og uppbygging fljótlega í kjölfarið.“

Horfur ársins

Eftir fyrsta ársfjórðung voru horfur ársins hækkaðar og gert ráð fyrir að tekjur ársins 2022 yrðu á bilinu 13.000 til 13.250 m.kr. og að rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu yrði á bilinu 8.750-9.000 m.kr. Gert er ráð fyrir því nú að tekjur ársins verði á bilinu 13.150 til 13.400 m.kr. og að rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu verði á bilinu 8.900 til 9.150 m.kr.

Nánari upplýsingar og kynningarfundur

Reitir bjóða markaðsaðilum og fjárfestum á rafrænan kynningarfund þar sem Guðjón Auðunsson, forstjóri, og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, munu kynna uppgjörið. Fundurinn verður haldinn kl. 8:30 þriðjudaginn 23. ágúst nk.

Nauðsynlegt er að skrá sig á fundinn, eftir skráningu fá þátttakendur staðfestingarpóst með nánari upplýsingum. Hægt verður að bera upp spurningar á fundinum með skriflegum hætti.

Skráning á kynningarfundinn:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Dpfm4USYTMedQdgCkPXc2w

Kynningarefni fundarins er aðgengilegt á fjárfestasíðu Reita, reitir.is/fjarfestar.

Um Reiti

Reitir fasteignafélag er íslenskt hlutafélag. Samstæða félagsins samanstendur af móðurfélaginu, Reitum fasteignafélagi hf., ásamt dótturfélögum, sem öll eru að fullu í eigu móðurfélagsins. Starfsemi félagsins felst í eignarhaldi, útleigu og umsýslu atvinnuhúsnæðis, sem er að stærstum hluta verslunar- og skrifstofuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Fasteignir í eigu félagsins eru um 135 talsins, um 455 þúsund fermetrar að stærð.

Meðal fasteigna félagsins má nefna stærstan hluta verslunarmiðstöðvarinnar Kringlunnar, Spöngina og Holtagarða, skrifstofubyggingar við Höfðabakka 9 og Vínlandsleið ásamt húsnæði höfuðstöðva Icelandair Group, Sjóvár, Origo og Advania og skrifstofu Landspítalans við Skaftahlíð 24. Hótelbyggingar í eigu Reita eru m.a. Hótel Borg og Hotel Hilton Reykjavík Nordica ásamt Icelandair Hotel Reykjavík Natura. Stærstu leigutakar Reita eru Hagar, Flugleiðahótel, ríki og sveitarfélög. Þá heldur félagið á nokkrum verðmætum byggingarreitum.

Upplýsingar veita Guðjón Auðunsson, forstjóri, í síma 575 9000 eða 660 3320, og Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 575 9000 eða 669 4416.

ViðhengiReitir fasteignafelag - 30.6.2022 - arshlutareikningur.pdf
Reitir fasteignafelag - 30.6.2022 - kynning.pdf