English Latvian
Publicēts: 2018-05-17 10:41:46 CEST
Olainfarm
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Paziņojums par papildu jautājumu iekļaušanu AS “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2018.g. 05.jūnijā, darba kārtībā

Paziņojums par papildu jautājumu iekļaušanu AS “Olainfarm” kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2018.g. 05.jūnijā, darba kārtībā


Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde paziņo, ka kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2018.gada 05.jūnijā, darba kārtībā iekļauti šādi papildus jautājumi:


  1. Padomes locekļu atsaukšana no amata.
  2. Jaunas padomes vēlēšanas.
  3. Revīzijas komitejas vēlēšanas.


Papildus jautājumi Nr. 1. un Nr. 2. tika iekļauti pēc Akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “OLMAFARM”, reģistrācijas Nr.40003283699, kas pārstāv 42,56% no Akciju sabiedrības “Olainfarm” pamatkapitāla, pieprasījuma, izmantojot Latvijas Republikas Komerclikuma 274.panta 2.daļas piešķirtas tiesības.


Papildus jautājums Nr. 3. tika iekļauts pēc Akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes iniciatīvas lai tiktu ievērotas Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.6 panta 1.daļas prasības attiecībā uz revīzijas komitejas sastāvu.


Olainē, 2018.g. 16.maijā


Akciju sabiedrības “Olainfarm” valde


Papildu informācija:

Salvis Lapiņš

AS „Olainfarm“ valdes loceklis

mob. tālr. +37126448873

e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv