Publicēts: 2012-01-26 12:47:09 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

25. un 26.janvāra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 26.janvārī)

Ceturtdien, 26.janvārī, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 5 gadu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 7,12 milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pilnībā tika pārdoti piedāvātie valsts parāda vērtspapīri. 

Trešdien, 25.janvārī, notika 5 gadu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2017.gada 27.janvārī

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 19,855 milj. latu, kas 2,5 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8,0 milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 5,00 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 4,392%. Kupona likme šīm obligācijām tika noteikta 4,375 % apmērā.

 

 

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         www.kase.gov.lv