Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-12 16:30:00 CET
AB "Baltic Mill"
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie pakartotiniame AB Baltic Mill obligacijų savininkų susirinkime priimtus sprendimus

Vievis, Lietuva, 2022-12-12 16:30 CET -- 2022 gruodžio 12 d. įvyko pakartotinis AB Baltic Mill obligacijų (ISIN LT0000405862) savininkų susirinkimas.  Susirinkime dalyvavo bei išankstinio balsavimo biuleteniais balsavo obligacijų savininkai, valdantys 14 934 vnt. obligacijų.  Pakartotiniam susirinkimui dalyvių kvorumas nėra netaikomas.  Susirinkimas priėmė šiuos sprendimus:

1. Nepritarti visų turimų UAB „Amber Pasta“ akcijų (kas sudaro 50% UAB „Amber Pasta“ akcijų) pardavimui UAB „Malsena Plius“.

2. Nepritarti visų turimų UAB „Malsena Plius“ akcijų (kas sudaro 99,75% UAB „Malsena Plius“ akcijų) pardavimui esamiems Bendrovės akcininkams, t.y. Amber Trust II, UAB „RGK Invest“, UAB „MNGM Investicija“. 

Susirinkimo protokolas prisegamas. 


Protokolas 20221212-s1212.pdf