Avaldatud: 2021-02-11 08:41:21 CET
Tallinna Vesi
Olulise osaluse muutus

PARANDUSTEADE: Olulise osaluse kavandatavad muutused

AS Tallinna Vesi parandab 03.02.2021 avaldatud börsiteates “Olulise osaluse kavandatavad muutused“ tehingu tulemusel OÜ-le Utilitas kuuluma hakkavate aktsiate arvu, Tallinna linnale hetkel kuuluvate aktsiate arvu ning lisaks täpsustatakse ülevõtmispakkumise korraldamise eelduseid. Parandused on teates eristatud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI teavitab kavandatavatest muudatustest olulise osalusega aktsionäride struktuuris.

3. veebruaril 2021, Tallinna Linn ja United Utilities (Tallinn) B.V. teavitasid AKTSIASELTSI TALLINNA VESI, et Tallinna Linn, United Utilities (Tallinn) B.V., United Utilities PLC ja Osaühing Utilitas sõlmivad  aktsiate müügilepingu, mille kohaselt United Utilities (Tallinn) B.V. müüb kokku 7 060 870 AKTSIASELTSI TALLINNA VESI A-aktsiat võrdsetes osades Tallinna Linnale ja Osaühingule Utilitas hinnaga 14,20 eurot aktsia (“Tehing”). Tehingu tulemusel kuulub Tallinna Linnale 10 469 565 AKTSIASELTSI TALLINNA VESI A-aktsiat ja 1 B-aktsia (mis esindavad 52,35% AKTSIASELTSI TALLINNA VESI aktsiakapitalist) ja Osaühingule Utilitas kuulub 3 530 435 AKTSIASELTS TALLINNA VESI A-aktsiat (mis esindavad 17,65% AKTSIASELTSI TALLINNA VESI aktsiakapitalist).

Aktsiate müügileping jõustub tervikuna alates hetkest, kui Tallinna Linnavolikogu Tehingu heaks kiidab. Tehingu lõpuleviimise tingimuseks on ka Eesti Konkurentsiametilt loa saamine. Tehingu lõpetamine toimub eeldatavasti  2021. aasta märtsis.

Pärast omandamistehingu lõpuleviimist ja Finantsinspektsioonilt vastavate kooskõlastuste saamist teevad Tallinna Linn ja Osaühing Utilitas ühise kohustusliku ülevõtmispakkumise AKTSIASELTSI TALLINNA VESI vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate osas. Ülevõtmispakkumise tingimused avaldatakse pärast seda, kui Finantsinspektsioon on need kooskõlastanud.

AS Tallinna Vesi juhatuse hinnangul ei oma müügilepingu sõlmimine ettevõtte äritegevusele ega majandustulemustele otsest olulist mõju, kuna ettevõte jätkab tavapärast majandustegevust ning muudatusi müügileping teenuse osutamisesse ei too.

Ostja Utilitas on Eesti suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja. Ettevõte haldab 550 km kaugküttetorustikku ning varustab soojusega 174 000 kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas – Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas. Utilitas tootis 2020. aastal 1,7 TWh soojus- ning 394 GWh elektrienergiat. Utilitase konsolideeritud müügitulu oli 2020. aastal 127 miljonit eurot ning varade maht 386 miljonit eurot. Ettevõtte omanikeks on European Diversified Infrastructure Fund II (85%), mille varasid juhib First Sentier Investors ja OÜ Utilitas juhtkonnaliikmete ettevõtted (15%).

Käesoleva teate seisuga omab ostja Tallinna Linn 6 939 130 Tallinna Vee A-aktsiat ning 1 B-aktsia ja ostja OÜ Utilitas ei oma Tallinna Vee aktsiaid.

AS Tallinna Vesi annab edaspidi täiendavat infot, selle saamisel.


Kristi Ojakäär

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

(+372) 62 62 262

kristi.ojakaar@tvesi.ee