Paskelbta: 2011-12-19 15:00:00 CET
Pieno Zvaigzdes
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Pieno žvaigždės sprendimas dėl savų akcijų supirkimo

Vilnius, Lietuva, 2011-12-19 15:00 CET --  

Vadovaujantis AB ”Pieno žvaigždės” visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu įmonė pradeda supirkti savas paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas. Akcijas supirkti numatyta NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje oficialaus siūlymo būdu. Pavedimai parduoti akcijas kaupiami visą akcijų supirkimo laiką. Jei akcijų pasiūla viršys superkamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.

Akcijų supirkimo pradžia: 2011 m. gruodžio 23 d.

Akcijų supirkimo pabaiga 2012 m. sausio 6 d.

Maksimalus superkamų akcijų kiekis: 1.000.000 vnt.

Akcijų supirkimo kaina: 1,67 EUR už vieną akciją.

 

 

Audrius Statulevičius

Finansų direktorius

(8 5) 246 1419