English Estonian
Avaldatud: 2022-11-22 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

LHV siirdub Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla

Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu andis teada, et nimetas AS-i LHV Group oluliseks finantsvaldusettevõtteks ning võtab 1. jaanuarist 2023 nii AS-i LHV Group kui ka tütarettevõtte AS-i LHV Pank oma otsese järelevalve alla. Seni teostas järelevalvet LHV üle Eesti Finantsinspektsioon.

Euroopa Keskpank teostab pädeva asutusena otsest järelevalvet krediidiasutuste üle, mis on ühtse pangandusjärelevalve määruse kriteeriumite kohaselt olulised. Krediidiasutuste olulisus määratakse kindlaks vastavalt ühtse pangandusjärelevalve määruse artikkel 6 kriteeriumitele, võttes arvesse krediidiasutuse varade koguväärtust, tähtsust asukohariigi või kogu Euroopa Liidu majanduse seisukohalt, krediidiasutuse piiriülese tegevuse olulisust ning ka seda, kas krediidiasutus on taotlenud või saanud Euroopa abimehhanismidest finantsabi. Oma otsuses hindas Euroopa Keskpank, et LHV-l on oluline roll Eesti kui liikmesriigi majanduses, ning grupi varade maht moodustas enam kui 20% Eesti sisemajanduse koguproduktist.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 860 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 369 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee