English Lithuanian
Paskelbta: 2021-11-30 20:56:50 CET
AUGA group
Tarpinė informacija

Pranešimas apie AUGA group, AB tarpinę finansinę informaciją už 9 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. rugsėjo 30 d.

AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupės) pardavimo pajamos per 9 mėnesių laikotarpį siekė 54,90 mln. EUR ir buvo 12 proc. mažesnės, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, kai pardavimo pajamos buvo 62,38 mln. EUR.

Grupės duomenimis, bendrasis pelnas sudarė 1,70 mln. EUR per pirmus tris 2021 m. ketvirčius. To paties laikotarpio bendrasis pelnas ankstesniais metais siekė 11,88 mln. EUR. Per 9 mėnesių laikotarpį Grupės grynasis nuostolis siekė 10,43 mln. EUR.

Grupės EBITDA per 2021 m. 9 mėnesių laikotarpį siekė 5,45 mln. EUR ir buvo 66 proc. mažesnė, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, kai EBITDA sudarė 15,94 mln. EUR.

„Šį 9 mėnesių rezultatą veikė iššūkiai augalininkystės segmente. Birželio ir liepos mėnesiais, kai vasarinių kultūrų augimas yra intensyviausias, Lietuvoje buvo užfiksuotas stichinis karštis. Ypač didelį poveikį patyrė ekologinė žemdirbystė, todėl pagrindinio mūsų veiklos segmento rezultatai buvo prasti.

Nėra jokios abejonės, kad šiandien jau pradedame jausti neigiamą klimato kaitos poveikį, todėl mūsų inovacijų darbotvarkės spartinimas tampa dar svarbesnis. Šiandien „AUGA group“ diversifikuoja savo pajamas, didindama galutiniam vartojimui skirtų produktų pardavimą ir eidama į AgTech segmentą, taigi svyruojantys žemės ūkio rezultatai bus mažiau svarbūs siekiant ilgalaikių tikslų“, - sakė AUGA group, AB generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Augalininkystės segmentas

Dėl vasarą užfiksuoto stichinio karščio buvo užaugintas santykinai mažas derlius. Augalai nustoja augti, kai oro temperatūra pasiekia 25-27 laipsnius karščio. Stichinio karščio metu Lietuvoje, naktys buvo per karštos, kad galėtų susidaryti rasa, todėl augalai neturėjo tinkamų sąlygų atsigauti per naktį. Didžiausią šio karščio poveikį patyrė ankštinės kultūros.

Be to, augalininkystės segmento rezultatus veikė kitos priežastys. Siekdama valdyti riziką, Grupė metų pradžioje sudaro sutartis dėl dalies būsimo derliaus pardavimo. Kadangi kai kurių kultūrų derlingumas krito apie 60 proc., Grupė beveik visą užaugintą derlių skyrė ankstesnėms sutartims įgyvendinti. Todėl dalies prognozuoto derliaus Grupė negalėjo realizuoti esamomis rinkos kainomis, kurios ženkliai išaugo. Tačiau dabartinės rinkos kainos leidžia tikėtis geresnių augalininkystės segmento rezultatų ateityje.

Minėtos priežastys lėmė neigiamą pelningumą. Per tris 2021 m. ketvirčius augalininkystės segmento bendrasis nuostolis siekė 0,50 mln. EUR. Tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu buvo užfiksuotas 10,13 mln. EUR bendrasis pelnas.

Pienininkystės segmentas

Pienininkystės segmento pardavimai per 2021 m. 9 mėnesių laikotarpį siekė 10,16 mln. EUR. Tai iš esmės atitinka to paties laikotarpio praėjusiais metais pardavimus, kurie sudarė 9,87 mln. EUR.

Metų pradžioje Grupė susidūrė su gamybos problemomis, o primilžis per pirmą pusmetį nepasiekė norimo rezultato. Tačiau dėl strateginio Grupės dėmesio pienininkystės segmentui, rezultatai trečiame ketvirtyje pagerėjo. 2021 m. trečiame ketvirtyje primilžis buvo 3 proc. didesnis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu ankstesniais metais.

Bendrasis pelnas iš viso išaugo iki 0,17 mln. EUR per tris 2021 m. ketvirčius, lyginant su 0,08 mln. EUR bendruoju pelnu tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Grybininkystės segmentas

Pardavimai grybininkystės segmente sumažėjo 6 proc. per pirmus tris 2021 m. ketvirčius, lyginant su praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimais. 2021 m. šio laikotarpio pardavimo pajamos iš viso siekė 21,46 mln. EUR, kai praėjusiais metais jos buvo 22,94 mln. EUR.

Dėl gamybos iššūkių ir COVID-19 pandemijos produkcijos apimtys per trečią ketvirtį sumažėjo 18 proc., lyginant su antru ketvirčiu. Tai sumažino bendrą viso laikotarpio rezultatą šiame segmente.

Per 2021 m. 9 mėnesių laikotarpį grybininkystės segmento bendrasis pelnas siekė 0,56 mln. EUR. Jis buvo 59 proc. mažesnis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai bendrasis pelnas sudarė 1,38 mln. EUR.

Grupė numato grįžti prie įprastų produkcijos apimčių ketvirtame ketvirtyje.

Galutiniam vartojimui skirtų produktų segmentas

Bendrai pardavimai šiame segmente išaugo 45 proc. iki 4,88 mln. EUR per paskutinius tris ketvirčius. Tuo pačiu laikotarpiu pernai šio segmento pardavimai siekė 3,37 mln. EUR.

2021 m. trečio ketvirčio rezultatai buvo geriausi, tai iš dalies susiję su dideliu antro ketvirčio užsakymų, kurie buvo įgyvendinti per 2021 m. trečią ketvirtį, skaičiumi.

Nors logistikos problemos padidino pardavimų svyravimus ir išaugino sąnaudas, segmentas išlaikė panašų pelningumą. Grupės duomenimis, per pirmus devynis 2021 m. mėnesius galutiniam vartojimui skirtų produktų segmento bendrasis pelnas siekė 1,47 mln. Eur (2020 m. to paties laikotarpio bendrasis pelnas buvo 0,29 mln. Eur).

Veiklos sąnaudos

Grupės veiklos sąnaudos per devynis 2021 m. mėnesius siekė 8,22 mln. EUR, lyginant su praėjusiu laikotarpiu pernai, kai veiklos sąnaudos buvo 7,26 mln. Eur. daugiausia dėl padidėjusių atlyginimų, pardavimo sąnaudų ir su akcijų opcionų programa susijusiomis išlaidomis. Be to, „Grybai LT KB“ veiklos sąnaudos yra pilnai įtrauktos 2021 m., kai „Grybai LT KB“ veiklos sąnaudos lyginamuoju laikotarpiu buvo parodytos tik iš dalies, nes subjektas buvo įtrauktas į konsoliduotas finansines ataskaitas nuo 2020 m. birželio 1 d.

Verslo vystymas

Trečią 2021 m. ketvirtį Grupė pristatė savo sukurtą pirmąjį profesionaliam naudojimui skirtą hibridinį biometanu ir elektra varomą traktorių „AUGA M1“. Tai pirmasis Grupės žingsnis, siūlant technologinius sprendimus, kurie eliminuos klimato taršą visoje maisto grandinėje – nuo lauko iki lentynos – ir leis gaminti produktus be kainos gamtai. Be to, 2021 m. lapkričio pabaigoje Grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl kontraktinės traktorių gamybos su Rokiškio mašinų gamykla, AB, kuri specializuojasi įvairios žemės ūkio technikos gamyboje.

Grupė  šiuo metu kuria ir kitas technologijas, kurios eliminuos anglies dvideginio taršą, atsirandančias iš dirvožemio ir galvijų virškinimo procesų.  Šie technologiniai projektai yra dalis Grupės strategijos, kuria siekiama tapti AgTech bendrove.

Finansiniai duomenys MS Excel formatu

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos/#tabs

Kontaktai:
Mindaugas Ambrasas, AB „AUGA group“ finansų direktorius
Telefonas: +370 620 67296
El. paštas: m.ambrasas@auga.lt

PriedasAuga group AB FA 20210930.pdf