Publicerad: 2020-09-01 08:00:15 CEST
H&D Wireless Sweden Holding AB
Information om nyemission
H&D Wireless genomför företrädesemission om cirka 18,0 MSEK
H&D WIRELESS GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 18,0 MSEK

Styrelsen i
Nasdaq First North-listade H&D Wireless AB har baserat på mandat från
årsstämman beslutat att genomföra en nyemission om ca 18,0 MSEK för att stärka
kassan inför fullföljande av pågående pilotprojekt inom produktlinjerna
GEPS(r), Griffin IoT och Casat(tm) samt lageruppbyggnad av radiomoduler för att
klara leveranser av erhållna order. Företrädesemissionen omfattas av
teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt ca 12,6 MSEK,
motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.

Motiv för
företrädesemissionen

H&D Wireless befinner sig i en mycket expansiv fas där
några av Sveriges största industriföretag beställt bolagets
flaggskeppsprodukter och tjänster som bygger på trådlös kommunikation för att
knyta samman och optimera affärsprocesser och produktionsflöden. Produkterna
testas och optimeras nu hos flera ledande bolag inom verkstadsindustrin. Det är
efter besked att kunderna nu häver sina permitteringar och går tillbaka till
100% arbetstid och produktion i fabrikerna som även H&D Wireless beslutat att
öka farten. Pengarna skall användas till produkterna som är i slutfas där de
förfinas baserat på konkret feedback från kunder genom de piloter och PoC
(Proof of Concept) som genomförs, samt utveckling för att kunna hjälpa driften
till full volym och vissa investeringar inom de nya segmenten där H&D Wireless
har stora möjligheter att bli en ledande leverantör.

Erbjudandet i
sammandrag

Teckningskurs: 0,60 SEK per unit (1 aktie + 1 teckningsoption med
löptid om cirka 13 månader)

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 29 981
830 aktier, varav 2 600 000 aktier av serie A och 27 381 830 aktier av serie B,
motsvarande 17 989 098 SEK.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 10
september 2020 är registrerade som aktieägare i H&D Wireless, äger
företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till
teckning av en (1) unit (1 aktie + 1 teckningsoption).

Teckningsperiod: 14
september 2020 fram till och med 30 september 2020.

Värdering (pre-money):
Cirka 36,0 MSEK

Antal aktier innan nyemission: 59 963 659 aktier

Garanti:
Garanterad till motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen genom
teckningsåtaganden och emissionsgarantier om sammanlagt ca 12,6 MSEK, varav
huvudägaren H&D Ventures AB gjort teckningsåtaganden på 1,5MSEK.

Styrelsens
fullständiga beslut, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas
tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida (www.investors.hd-wireless.com
http://www.investors.hd-wireless.com ) senast den 2 september 2020 samt kommer
även att finnas tillhands i original på Bolagets kontor. Kopior av handlingarna
kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Fullständiga villkor för teckningsoptionen kommer publiceras i
informationsmemorandumet i samband med att Företrädesemissionen
inleds.

Finansiell rådgivare: Göteborg Corporate Finance är finansiell
rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.

Certified
Adviser: Aqurat Fondkommission är H&D Wireless ABs Certified
Adviser.

Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

För
ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta Göteborg
Corporate Finance på telefon: 031-13 82 30

Denna information är sådan
information som H&D Wireless AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:00 CET den 1 september
2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless AB
Pär
Bergsten, CEO.
Tel +46-708-274557, +46-8-551 18 460

E-post:
investors@hd-wireless.se mailto:investors@hd-wireless.se  eller
sales@hd-wireless.se mailto:sales@hd-wireless.se
Hemsida: www.hd-wireless.com
http://www.hd-wireless.com

Följande dokument kan hämtas från
     beQuoted
2020-09-01-HDW-tar-in-kapital-nar-industrin-oppnar-igen-rev-.pdf-http:/
     /www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=40172

Om
H&D Wireless

H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster
inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med
molnplattformarna Griffin(r) samt GEPS(r). H&D Wireless grundades 2009 och har
levererat över 1 miljon trådlösa produkter hittills för IoT och M2M-lösningar
över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som
digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat
hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning
GEPS(r) (Griffin Enterprise Positioning Service). Sen halvårsskiftet 2019,
ingår även MES systemet Casat(tm) i koncernen. Bland Casat(tm)-kunderna kan
nämnas Volvo Penta och Parker. H&D Wireless aktie är sedan december 2017
noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med Aqurat
Fondkommission AB som Certified Adviser. E-post: Info@aqurat.se Tel: +46 (0)8-
684 05 800, hemsida: www.aqurat.se
 


2020-09-01-HDW-tar-in-kapital-nar-industrin-oppnar-igen-rev-.pdf