Paskelbta: 2021-08-06 14:10:00 CEST
LITGRID
Tarpinė informacija

LITGRID AB skelbia pirmojo 2021 metų pusmečio rezultatus

LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius  skelbia 2021 m. I pusmečio veiklos rezultatus:

  • 2021 m. I pusmečio pajamos – 112,4 mln. Eur (2020 m. I pusmečio – 101,5 mln. Eur).
  • 2021 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 20,5 mln. Eur  (2020 m. I pusmečio – 15,7  mln. Eur).
  • 2021 m. I pusmečio grynasis pelnas – 17,4 mln. Eur (2020 m. I pusmečio – 13,6 mln. Eur).
  • 2021 m. I pusmečio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 31,8 mln. Eur, palyginti su 2020 m. I pusmečiu (26,2 mln. Eur) padidėjo 21,6 %.

Pridedama:

1. 2021 m. I pusmečio tarpinis pranešimas ir finansinės ataskaitos.

 2. Pranešimas žiniasklaidai.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu

PriedaiLITGRID FA 2021-06-30.pdf
Pranesimas_ziniasklaidai_Litgrid_pusmecio_rezultatai_20210806.docx