Publicēts: 2018-06-18 07:19:38 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Iekšējā informācija

Aprēķināto, bet neizmaksāto kuponu grāmatošana ABLV Bank, AS emitēto parasto obligāciju īpašniekiem

Rīga, Latvija, 2018-06-18 07:19 CEST -- Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto Likvidācijas plānu likvidējamā ABLV Bank, AS ir pieņēmusi lēmumu:

  • ar 2018. gada 12.jūniju pulksten 23.59 apturēt procentu pieaugumu ABLV Bank, AS emitētajām parastajām obligācijām;
  • veikt ABLV Bank, AS emitēto parasto obligāciju uz 2018.gada 12.jūniju plkst. 23.59 aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošanu atsevišķā kontā.

2018. gada 14. jūnijā veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visu ABLV Bank, AS emitēto parasto obligāciju turētājiem pēc šādiem parametriem:

ISIN Sērija (Programma) Kupona periods Kupona likme
LV0000802072 ABLV FXD USD 110718 11.01.2018 – 12.06.2018 1,85%
LV0000802080 ABLV FXD EUR 110718 11.01.2018 – 12.06.2018 0,70%
LV0000802163 ABLV FXD USD 311018 30.04.2018 – 12.06.2018 1,85%
LV0000802171 ABLV FXD EUR 311018 30.04.2018 – 12.06.2018 0,70%
LV0000802239 ABLV FXD USD 270219 27.02.2018 – 12.06.2018 2,25%
LV0000802247 ABLV FXD EUR 270219 27.02.2018 – 12.06.2018 0,75%
LV0000802270 ABLV FXD USD 030719 03.01.2018 – 12.06.2018 2,25%
LV0000802288 ABLV FXD EUR 030719 03.01.2018 – 12.06.2018 0,75%
LV0000802320 ABLV FXD USD 271019 27.04.2018 – 12.06.2018 2,15%
LV0000802338 ABLV FXD EUR 271019 27.04.2018 – 12.06.2018 0,95%

Obligāciju aprēķināto, bet neizmaksāto kuponu summas ir iegrāmatotas speciāli atvērtos klientu kontos “ABLV FXD obl. kuponu izmaksa” ABLV Bank, AS. Kupona summas grāmatošanas brīdī banka ir ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un „Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā” noteikto kārtību.

Ieguldītājiem, kuri obligācijas tur pie citiem vērtspapīru turētājiem (nevis ABLV Bank, AS), banka veikusi aprēķināto, bet neizmaksāto kuponu summu grāmatošanu speciāli atvērtos kontos bankas uzskaites sistēmā.

Obligāciju turētāji varēs saņemt naudas līdzekļus kreditoru prasījumu segšanas ietvaros Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.

 

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com