Paskelbta: 2013-02-20 16:30:49 CET
Siauliu Bankas
Tarpinė informacija

2012 metų dvylikos mėnesių tarpinė informacija

Šiauliai, Lietuva, 2013-02-20 16:30 CET --  

Pateikiame AB Šiaulių banko 2012 metų dvylikos mėnesių tarpinę informaciją ir atsakingų asmenų patvirtinimą.        

         Papildomą informaciją teikia Apskaitos ir atskaitomybės tarnybos vadovė Vita Adomaitytė Tel. (841) 595606


Tarpine_2012_4q.pdf