Offentliggjort: 2019-02-21 09:30:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 22, 2019 – Nordea Kredit åbner 0-kupon 10 årig obligation med udløb i 2030
Nordea Kredit vil åbne en ny særligt dækket realkreditobligation (SDRO) med
fast
rente med udløb 1. oktober 2030.

Obligationen er i danske kroner,
konverterbar og har en rentekupon på 0 pct.

Obligationen vil blive registreret
i VP SECURITIES, og Nordea Kredit vil søge om
obligationens optagelse til
handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Obligationens endelige vilkår vil blive
offentliggjort i en særskilt
selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål
vedrørende den nye obligation kan rettes til Jesper
Bærentzen, Nordea Kredit på
telefon 5547 4195.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


02214169.pdf